ไข้เลือดออกจากยุงลาย อันตรายสุดๆ

2.4k view 11-12-2017

 

 

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหนะของโรค นอกจากเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก วันนี้ Killbug Center เว็ปไซต์รวบรวมบริษัทกำจัดปลวกทั่วประเทศ จะขอเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับไข้เลือดออกเพื่อเป็นประโยชน์ทุกท่านครับ


ไข้เลือดออกเกิดจากอะไร?

 

ไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกีโดยมียุงลายตัวเมียซึ่งออกหากินกลางวันเป็นพาหะนำโรค เมื่อยุงไปกัดคนก็จะปล่อยเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย เมื่อยุงลายไปกัดผู้ที่มีเชื้อไข้เลือดออกไวรัสจะเพิ่มจำนวนในตัวยุงประมาณ 8-10 วัน โดยจะไปที่ผนังกระเพาะและต่อมน้ำลายของยุง เมื่อยุงกัดคนก็จะแพร่เชื้อสู่คน เชื้อจะอยู่ในร่างกายคนประมาณ 2-7 วันในช่วงที่มีไข้ หากยุงกัดคนในช่วงนี้ก็จะรับเชื้อไวรัสมาแพร่ให้กับคนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็ก โรคนี้ระบาดในฤดูฝน ยุงลายชอบออกหากินในเวลากลางวันตามบ้านเรือน และโรงเรียน ชอบวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง เช่นยางรถยนต์ กะลา กระป๋อง จานรองขาตู้กับข้าว แต่ไม่ชอบวางไข่ในท่อน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง

 

อาการของโรคไข้เลือดออก

 

1. มีไข้สูงอย่างเฉียบพลัน 38.5 - 41 องศาเซลเซียส ประมาณ 2-7 วัน บางรายอาจมีอาการชัก


2. มีจุดเลือดออกเล็กๆ ตามลำตัว แขน จา รายที่รุนแรงอาจอุจจาระเป็นเลือด สีดำ และช็อคได้


3. ตับโต กดแล้วเจ็บ ส่วนใหญ่จะคลำพบตับโต ประมาณวันที่ 3-4 นับแต่เริ่มป่วย


4. ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรง เกิดภาวะการไหลเวียนเลือดล้มเหลว หรือภาวะช็อค


5. มีอาการกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ชีพจนเบาเร็ว ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง

 

 

การรักษาและดูแลผู้ป่วย

 

1. ผู้ป่วยอาจสูญเสียน้ำ จึงควรจัดหาน้ำและเกลือแร่ให้ผู้ป่วยอย่างเพียงพอ


2. ห้ามให้ยาแอสไพรินแก่ผู้ป่วยโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้เลือดออกมากขึ้น เมื่อต้องการให้ยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลในปริมาณที่แพทย์กำหนด


3. ทำความสะอาดร่างกายโดยใช้น้ำอุ่นเช็ดตัว


4. หากมีอาการอาเจียนรุนแรง ดื่มน้ำเท่าไรก็ไม่พอ มือเท้าเย็น ควรไปพบแพทย์ทันที

 

ข่าวล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 Killbugcenter l ALL RIGHT RESERVED. ติดต่อเรา