บริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด(KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD)

1.8k view 18-01-2018

บริษัทกำจัดปลวก แมลง โคราช นครราชสีมา และไกล้เคียง

 

 

บริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด (KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD) เริ่มให้บริการในเชิงธุรกิจและพาณิชย์ เมื่อต้นปี 2012

ที่ผ่านมา โดยบริษัท บริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด (KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD) เป็นธุรกิจที่ได้มีการจัดจำหน่ายสินค้า

และบริการแก้ปัญหานกพิราบและสัตว์รบกวนต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนูและสัตว์พาหะต่าง ๆ

 

บริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด (KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD)

ยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา-แนะนำ – บริการแก้ไขปัญหา อย่างครบวงจร เช่น สำรวจ ตรวจสอบ วางแผนงานประเมินผล พร้อมจัดทำใบรายงานผล (Services Report) เพื่อรองรับระบบมาตรฐาน GMP , HACCP , TFQS , ISO ให้กับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการรับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบในแต่ละบริการที่เหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริงของแต่ละสถานที่ เพื่อทำให้นกพิราบและสัตว์รบกวนต่าง ๆ รวมถึงบริการป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนูและสัตว์พาหะต่าง ๆ ไม่สามารถสร้างความรำคาญและความเสียหายให้กับโครงสร้างอาคาร สินค้า ผลผลิต รวมถึงการแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ มาสู่มนุษย์และสัตว์เลี้ยงเช่น โรคไข้หวัดนก, ไวรัสตับอักเสบ, ปอดอักเสบเฉียบพลัน, เหยื่อหุ้มสมองอักเสบ, ที่เกิดจาก “นกพิราบ” ส่วนเรื่องของแมลงและสัตว์เพราะต่าง ๆเช่น มาเลเรีย (Malaria), เชื้อไข้เลือดออก (Dengue fever), เชื้อไข้เหลือง (Yallow fever), เชื้อโรคเท้าช้าง (Elephantia-sis), เชื้อโรคไข้สมองอักเสบ(Encephalitis) ที่เกิดจาก “ยุง” ไข้ฉี่หนูหรือเลปโตสไปร่า, โรคกาฬโรค, เชื้อไวรัส ฮันทา, โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัส ฮันตาน(Hantaan)ที่เกิดจาก “หนู” โรคอาหารเป็นพิษ และโรคไทฟอยด์ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย , โรคตับอักเสบ (Hepatitis) เกิดจากเชื้อไวรัส, โรคบิดเกิดจากเชื้อโปรโตซัว, โรคผิวหนัง คือ Aspergillus niger เกิดจากเชื้อรา ที่เกิดจาก “แมลงสาบ” โรคที่เกิดลำไส้อักเสบ หรือท้องร่วง เกิดจากเชื้อ B enteritidis,โรคไข้ไทฟอยด์ เกิดจากเชื้อ B typhosus, โรคอหิวาต์ เกิดจากเชื้อ Vcholera ที่เกิดจาก “แมลงวัน” เป็นต้น

 

บริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด (KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD)

มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในการให้บริการแก้ไขปัญหานกพิราบและป้องกันและกำจัดแมลงสัตว์พาหะ รวมถึงสัตว์รบกวนต่าง ๆ ตามสภาพความเป็นจริงของปัญหาด้วย บริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด (KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD) ได้พัฒนาองค์กรให้เป็นมืออาชีพโดยการพัฒนาฝีมือแรงงานในองค์กรให้มีความรู้ความชำนาญในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจของผู้ใช้บริการ รวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเรียนรู้วิธีต่าง ๆ ในการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ สัตว์รบกวนต่าง ๆ ตามสภาพความเป็นจริงของปัญหา จากทางสมาคมผู้ประกอบการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย และจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาควิชากีฎวิทยา อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

ที่อยู่

176/45 หมู่ 18 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์

081-120-2039

แฟ็กซ์

044-328-873

อีเมลล์

kpc.pc2012@gmail.com

เว็บไซต์

Line

-

Facebook

www.facebook.com/kidjakarnpestcontrol.kpc

สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 Killbugcenter l ALL RIGHT RESERVED. ติดต่อเรา