เอ็กซ์เทอม(Xterm™)

813 view 04-02-2018

ยินดีต้อนรับสู่เอ็กซ์เทอม(Xterm) – หน่วยป้องกันปลวกรอบทิศของคุณ​

 

เอ็กซ์เทอม(Xterm) การป้องกันการแพร่กระจายของปลวกที่ได้รับการไว้วางใจว่าเป็นวิธีที่ไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบสถานีเหยื่อบนดิน (AG Bait Station) และระบบสถานีเหยื่อใต้ดิน (IG Bait Station) ปลวกจะติดกับดัก และจะถูกกำจัดทั้งรัง โดยที่ไม่ต้องเจาะเข้าไปในโครงสร้างอาคาร ในขณะที่ วาซารี 10 เอฟ แอล (Wazary 10FL) สารฆ่าปลวกของเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และไร้กลิ่นรบกวน ซึ่งสารนี้ได้รับการรับรองโดยเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแห่งสิงคโปร์ (NEA) ให้ใช้ในพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำ

 

เอ็กซ์เทอม(Xterm) การป้องกันการแพร่กระจายของปลวกที่ได้รับการไว้วางใจว่าเป็นวิธีที่ไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบสถานีเหยื่อบนดิน (AG Bait Station) และระบบสถานีเหยื่อใต้ดิน (IG Bait Station) ปลวกจะติดกับดัก และจะถูกกำจัดทั้งรัง โดยที่ไม่ต้องเจาะเข้าไปในโครงสร้างอาคาร ในขณะที่ วาซารี 10 เอฟ แอล (Wazary 10FL) สารฆ่าปลวกของเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และไร้กลิ่นรบกวน ซึ่งสารนี้ได้รับการรับรองโดยเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแห่งสิงคโปร์ (NEA) ให้ใช้ในพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำ

 

 

 

 

ปลวกใต้ดินในอาคารหลายชั้นจะถูกล่อไปยัง สถานีเหยื่อบนดินเอ็กซ์เทอม(Xterm™)

จากนั้นปลวกจะนำเหยื่อล่อไปแบ่งแก่ปลวกตัวอื่น ๆ ในรังของมัน.

 

 

ปลวกใต้ดินที่รบกวนอาคาร สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ จะถูกล่อไปยัง สถานีเหยื่อบนดินเอ็กซ์เทอม(Xterm™)

จากนั้นปลวกจะนำเหยื่อล่อไปแบ่งแก่ปลวกตัวอื่น ๆ ในรังของมัน.

 

ผู้ติดตั้งที่ได้รับการอนุญาตแห่งประเทศไทย

คลิก http://xterm.com/th/thailand/

 

ปลวก คืออะไร​

ปลวก เป็นแมลงที่มีลำตัวนิ่ม หรือชื่อที่รู้จักกันคือมดขาว ปลวกมีขนาดตัวที่เล็ก(4-11 มม.) และมีปล้องลำตัวแบ่งเป็นสามส่วนคือ ส่วนหัว ส่วนหน้าอก และส่วนท้อง ในอาณาจักรปลวกประกอบด้วยปลวกหลายชนชั้น หรือที่เรียกว่าวรรณะ แต่ละวรรณะมีหน้าที่ของตนเอง วรรณะที่มีจำนวนปลวกมากที่สุดในรังคือ ราชินีปลวก และมันยังเป็นแมลงที่มีจำนวนเยอะที่สุดในโลกอีกด้วย

 

ปลวกเป็นแมลงสัตว์สังคม ซึ่งต้องอยู่เป็นกลุ่ม (order Isoptera) ชื่อภาษาอังกฤษของการเป็นสัตว์สังคมมาจากการที่ปลวกมีปีกที่เท่า ๆ กัน กล่าวคือ iso หมายถึง ความเท่าเทียมกัน และ pteron หมายถึง ปีก ปีกของปลวก มีลักษณะที่ยาว เรียว มีจำนวนทั้งหมดสองคู่ในขนาด แลรูปร่างที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งปีกทั้งสองข้างนี้มักหลุดออกไปหลังจากการบินหาคู่เพื่อผสมพันธุ์ ซึ่งปลวกตัวผู้และปลวกตัวเมียจะจับคู่กันเพื่อสร้างรังใหม่

 

อาณาจักรปลวก คืออะไร

 

ปลวกเป็นสัตว์สังคม ซึ่งจำแนกได้โดยวรรณะต่าง ๆ ในรังปลวกที่ทำหน้าที่ร่วมกัน โดยแบ่งปันอาหาร ใช้รังและแหล่งทรัพยากรณ์ร่วมกัน อีกทั้งร่วมมือกันดูแลลูกปลวก วรรณะต่าง ๆ รวมไปถึง ปลวกกรรมกร ปลวกทหาร และปลวกสืบพันธุ์ กลุ่มสังคมของปลวกใต้ดินประกอบไปด้วยทั้งปลวกตัวผู้ และปลวกตัวเมีย ซึ่งแตกต่างกับแมลงสังคมอื่น ๆ ที่ส่วนใหญ่เป็นเพศเมีย

 

วรรณะกรรมกร

ปลวกกรรมกร เป็นปลวกทั้งเพศชาย และเพศหญิงที่อยู่ในภาวะที่ไม่พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และทางด้านการสืบพันธุ์ ปลวกกรรมกรเป็นวรรณะที่มีจำนวนมากที่สุดในอาณาจักร พวกมันรับหน้าที่หารอาหาร เก็บรักษาอาหาร ดูแลตัวอ่อนปลวก บำรุงรักษารัง ขุดเจาะ ซ่อมแซม พร้อมทั้งสร้างอุโมง และท่อกำบังต่าง ๆ ปลวกกรรมกรเป็นเพียงวรรณะเดียวที่มีความสามารถในการย่อยเซลลูโลสในไม้ ซึ่งเกิดขึ้นได้โดยโปรโตซัวกลุ่มแฟลกเจลเลต (flagellate) ในลำไส้ปลวกที่ช่วยในการย่อยเซลลูโลส แมลงไร้ปีกชนิดนี้จะเป็นปลวกชนิดแรกที่เราเห็นเมื่อท่อรังปลวก หรือโพรงขอนไม้ได้รับการรบกวน

 

วรรณะทหาร

ปลวกทหาร เป็นปลวกทั้งเพศชาย และเพศหญิงที่อยู่ในภาวะที่ไม่พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และทางด้านการสืบพันธุ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการปกป้องรังปลวก โดยมาก ปลวกวรรณะนี้มีขากรรไกรที่ใหญ่ ซึ่งช่วยให้ปลวกทหารไม่สามารถหาอาหารกินเองได้ ดังนั้น ปลวกทหารจึงขึ้นอยู่กับปลวกกรรมกร ซึ่งคอยให้เศษอาหารให้แก่มัน ส่วนหัวของปลวกทหารนั้นมีลักษณะยืดออกอย่างใหญ่มาก พวกมันมีการยืดขยายอย่างใหญ่มาก พวกมันมีความชำนาญเฉพาะทางด้านร่างกาย และลักษณะนิสัย โดยปกติแล้ว ปลวกทหารจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ เว้นแต่ในบางรังเท่านั้นที่มีปลวกทหารที่พัฒนามาจากสายสืบพันธุ์ จะมีดวงตาที่สามารถมองเห็นได้บางส่วน การแยกแยะสายพันธุ์ และการจำแนกหมวดหมู่ของปลวก โดยปกติแล้วสามารถทำได้โดยดูที่ส่วนหัวของปลวกทหาร ขากรรไกรล่าง และจมูก เนื่องจากในแต่ละสายพันธุ์จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป

 

วรรณะสืบพันธุ์

แมลงเม่า หรือปลวกสืบพันธุ์จะมีปีกสองคู่ซึ่งมีขนาดที่เท่ากัน แมลงเม่ามีตาที่สามารถสองเห็นทั้งสองข้าง และสามารถดำรงอยู่ได้ในภาวะขาดน้ำ ปลวกวรรณะนี้มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมดที่บินได้ ซึ่งนี่เป็นความผิดพลาดที่ทำให้หลาย ๆ คนไม่ตระหนักว่ามีปลวกอาศัยอยู่บริเวณอาคาร บ้านเรือนของตน


ปลวกสืบพันธุ์รับบทบาทสำคัญนั่นคือการสร้างอาณาจักรใหม่ ปลวกสืบพันธุ์มีทั้งหมดสามชนิดในอาณาจักรปลวก คือ “ปลวกสืบพันธุ์” “ปลวกสืบพันธุ์สำรอง” และ”ปลวกสืบพันธุ์ขั้นสาม”
ปลวกสืบพันธุ์ คือฝูงแมลง (แมลงเม่า) ผู้ที่รอดชีวิตในการ “บินหาคู่เพื่อผสมพันธุ์” และตั้งถิ่นฐาน หรือวางไข่ และดูแลตัวอ่อนรอบแรก


เมื่ออาณาจักรปลวกมีขนาดใหญ่เกินไป และราชินีปลวก ไม่สามารถวางไข่ที่มีประสิทธิภาพได้อีก ปลวกสืบพันธุ์สำรองจึงรับหน้าที่วางไข่แทนราชินีปลวก เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ ถึงแม้ว่าปลวกสืบพันธุ์สำรองจะวางไข่ได้น้อยกว่าราชินีปลวก ในอาณาจักรปลวกนั้นสามารถมีปลวกสืบพันธุ์สำรองเป็นร้อย ๆ ตัว ความสามารถในการวางไข่ของพวกมันมีเยอะมาก และเมื่อราชินีปลวกตาย พวกมันก็จะทำหน้าที่แทนอย่างสมบูรณ์แบบ ปลวกสืบพันธุ์ขั้นสาม มาจากปลวกกรรมกรที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อบางส่วนของอาณาจักรถูกแยกออกจากอาณาจักรแม่ ปลวกสืบพันธ์ขั้นนี้ หรือ ergatoids ไม่มีปีก และแลดูเหมือนปลวกกรรมกรขนาดใหญ่

 

อะไรคือสัญญาณเตือน​

- มีแมลงเม่าในบ้าน หรือบริเวณบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณใกล้ ๆ แสงไฟเมื่อหลังฝนตก

- ทางเดินดินที่ขึ้นมาจากพื้นบ้านมีทิศทางขึ้นไปด้านบนของบ้าน

-  มีปีกแมลงเม่าหล่นอยู่ใกล้ประตูและน้าต่าง

- สีที่ทาบนไม้เริ่มบวมขึ้น และเมื่อเคาะดูจะมีเสียงกลวง

- เสียงปลวกที่กัดกิน และเคาะพื้นผิวไม้

ที่อยู่

http://www.kittipest.com

โทรศัพท์

085-124-4563 คุณ กิตติ

แฟ็กซ์

-

อีเมลล์

-

เว็บไซต์

Line

-

Facebook

-

สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 Killbugcenter l ALL RIGHT RESERVED. ติดต่อเรา